2011 Linköpings domstolar

CREO ritar ny sals- och kontorsinredning till Tings- och Förvaltningsrätten i Linköping.

Fotograf: Andy Prhat