2012 Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrättens hus och Sparreska palatset.

Fotograf: Åke E:son Lindman