2012 KTH Greenhouse Labs

Creo har projekterat inredningen i gamla apparathallen i Kemi kvarteret
till lab och kontorslokaler för små nystartade forskningsföretag

Fotograf: Creo


    Innan ombyggnad