Välj en sida

Nytt Campusområde för Stockholms Universitet, ett programarbete tillsammans med Skala arkitekter.