Välj en sida

Creo har projekterat hörsalar, datasalar, fysik- och nätverkslabb.
Bibliotek, uppehållsytor, grupprum och kårlokal för studenter.

Fotograf: Creo