Välj en sida

Creo har projekterat inredningen i gamla apparathallen i Kemi kvarteret
till lab och kontorslokaler för små nystartade forskningsföretag