Om Oss


Vi har mångårig erfarenhet av inredning i offentlig miljö. Våra uppdrag är varierande till storlek och innehåll.

Uppdragen kan omfatta programutredningar, funktionsanalyser, gestaltning, möbeldesign och upphandlingsunderlag.

Kontor, hörsalar, konferensrum, receptioner, studentutrymmen, lunchrum, bibliotek, laboratorier och arkiv är några exempel på rumsfunktioner vi har stor erfarenhet av.

I projekten ingår ofta funktions- och sambandsstudier i tidiga skeden tillsammans med uppdragsgivare, brukare och byggnadsarkitekt.
Samordning med vvs-, tele- och elkonsulter är en viktig del i uppdragen.

Funktion, form och material gestaltas till en helhet med ny och ofta befintlig inredning
Varje projekt är unikt för oss, därför arbetar vi förutsättningslöst och är lyhörda i dialogen med brukare och uppdragsgivare.

CREO Arkitektkontor AB startade 1992 och vi finns på Repslagargatan 15B vid slussen
Välkomna!